Menu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Napisali o nas

Uroczysty strój pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego

Napisali o nas

Choć pielęgniarkom i położnym ufa blisko 80 proc. społeczeństwa i jest to jeden z bardziej cenionych zawodów w Polsce, na pracę w zawodzie decyduje się zaledwie połowa absolwentów. Dlatego jednym z największych problemów jest brak zastępowalności kadr.

http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1765549,Polska-w-ogonie-Europy-pod-wzgledem-liczby-pielegniarek-i-poloznych-A-bedzie-jeszcze-gorzej http://praca.interia.pl/news-polska-w-ogonie-europy-pod-wzgledem-liczby-pielegniarek-i-po,nId,2394799...

czytaj dalej

Blog

Sponsorzy/Partnerzy