Menu

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej – 24.01.2018 r.

Notatka z udziału w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137) Posiedzenie Podkomisji otworzył Przewodniczący Tomasz Latos. Projekt ze strony rządowej...

czytaj dalej

Otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych to nowo otwarte zaplecze naukowe na wydziale medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To pierwsze w Polsce tego typu centrum naukowe uczelni niepublicznej. Inwestycja złożona jest z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny...

czytaj dalej
Raport GUS nt. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Raport GUS nt. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

GUS opublikował opracowanie “Struktura wynagrodzeń według zawodów”, które jest realizowane co dwa lata. W raporcie pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o...

czytaj dalej

Art. 9. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułu zawodowego “pielęgniarka” albo “pielęgniarz” lub “położna” albo “położny”, jeżeli posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej określone w ustawie.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.

Bądź na bieżąco z NIPiP i zapisz się do naszego Newslettera!

Zapisując się do newslettera NIPiP akceptujesz regulamin.

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

(AKTUALIZACJA 23.6.2017) INFORMACJA W SPRAWIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

>>>

OD 1 MAJA 2017 r. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (Zobacz jak założyć konto w SMK)

>>>

Napisali o nas

Uroczysty strój pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego

Napisali o nas

Blog

Sponsorzy/Partnerzy