Wszystkie aktualności

MAGAZYN

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W MEDIACH

Biuro prasowe

Biuro prasowe NRPIP

Ewa Sawicka
tel. 609 355 319 / email: e.sawicka@nipip.pl