Menu

Art. 10. Uroczysty strój zawodowy

  1. Pielęgniarki i położne mają prawo używania uroczystego stroju zawodowego. Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki i położnej podlega ochronie prawnej.
  2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Bądź na bieżąco z NIPiP i zapisz się do naszego Newslettera!

Zapisując się do newslettera NIPiP akceptujesz regulamin.

 

”Ankieta

 
Informacja o spotkaniu z przedstawicieli NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie nieprawidłowościami w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych przez organizatora Interrete Sp. z.o.o.

Informacja o spotkaniu z przedstawicieli NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie nieprawidłowościami w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych przez organizatora Interrete Sp. z.o.o.

Szanowni Państwo, W dniu 21.12.2018r. o godz. 10:00 odbyło się spotkanie robocze w Departamencie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami NRPiP w osobach: Prezes NRPiP-Zofią Małas, Sekretarz NRPiP- Joanną Walewander, Panią prof. Dorotą Karkowską oraz Dyrektor...

Konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia” – Lublin

Konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia” – Lublin

  17 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbędzie się kolejna konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Eksperci będą dyskutować na temat roli kadr w systemie ochrony zdrowia. W trakcie debaty zostaną przedstawione wyniki prac...

Sponsorzy/Partnerzy

Napisali o nas

Napisali o nas