Menu
Gala z okazji 36-lat Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Gala z okazji 36-lat Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Mazowiecki Szpital Bródnowski funkcjonuje już 36 lat. Po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie szpital przejął jego działalność i od 2011 r. kontynuuje 30-letnią tradycję medyczną poprzedniej...

czytaj dalej

Art. 8. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

1. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym “pielęgniarka” albo “pielęgniarz”, “położna” albo “położny”.

2. Tytułami, o których mowa w ust. 1, mogą posługiwać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, a także osoby, o których mowa w art. 24, z zastrzeżeniem art. 9.

3. Tytuły, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie prawnej.

4. Pielęgniarce i położnej posiadającej ukończone szkolenie specjalizacyjne przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa albo dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.

Bądź na bieżąco z NIPiP i zapisz się do naszego Newslettera!

Zapisując się do newslettera NIPiP akceptujesz regulamin.

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Napisali o nas

Uroczysty strój pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego

Napisali o nas

Brakuje pielęgniarek i położnych w polskich szpitalach

Niedostateczna liczba pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów powoduje obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych...

czytaj dalej

Blog

Sponsorzy/Partnerzy