Menu

Uchwała Nr 176/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu:

1.      Szkolenia specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
– Wioletta Szewczyk
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
– Lucyna Bogumił
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
– Dorota Pietrzak
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
– Lidia Wajda
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
– Agnieszka Jania
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno –  położniczego dla położnych
– Beata Kostusik
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
– Anna Pawlaczek
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
– Józefa Zarzycka
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
– Wiesława Budzowska
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
– Ewa Wojtoń
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
– Elżbieta Garwacka – Czachor
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek
– Dorota Mazur
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
– Pycia Izabela

2. Kursy kwalifikacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
– Ewa Wojtoń
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
– Lucyna Bogumił
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla położnych
– Iwona Kowalik
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
– Wioletta Szewczyk
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
– Anna Pawlaczek
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
– Agnieszka Jania
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
– Józefa Zarzycka

3. Kursy specjalistyczne
z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek
– Aneta Błaszkowska
z zakresu szczepień ochronnych noworodków dla położnych
– Grażyna Radzioch
z zakresu Leczenia ran dla pielęgniarek
– Dorota Neuman
z zakresu Endoskopii dla pielęgniarek
– Sylwia Durlej-Kot
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
– Anna Żegleń-Chlebuś
Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
– Barbara Bosak
z zakresu Wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
– Krystyna Juroca
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
– Ewa Durawa
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
– Halina Szczykutowicz
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek i położnych
– Halina Szczykutowicz
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych
– Urszula Żmijewska
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek
– Jolanta Borkowska
Wywiad i badanie fizykalne  dla pielęgniarek i położnych
– Irena Matula
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
– Renata Stępień
z zakresu Leczenia ran dla położnych
– Beata Dąbrowska
4. Szkolenia specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
– Barbara Golicz
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
– Anna Kłusek
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
– Danuta Piechowicz
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
– Agata Cierzniewska
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
– Anna Osińska
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek
– Marzena Dolińska
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
– Agata Gnap

5. Kursy kwalifikacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
– Anna Kłusek
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
– Barbara Golicz
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
– Danuta Piechowicz
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
– Violetta Nahotko
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
– Anna Osińska
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek
– Marzena Dolińska
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
– Agata Gnap
dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
– Violetta Nahotko
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
– Dorota Rudnicka
w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek
– Krystyna Wyskiel
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
– Alicja Zacharzewska
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
– Joanna Seregiet

6. Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
– Irena Fichtel
Leczenie ran dla pielęgniarek
– Barbara Golicz
Leczenie ran dla położnych
– Barbara Golicz
Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
– Anna Muc
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych
– Magdalena Undro
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
– Bożena Jawniuk
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
– Beata Janisio
Szczepienia ochronne noworodków dla położnych
– Beata Janisio
Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I i II) dla pielęgniarek i położnych
– Ewa Pojasek, Mariola Krüger
Wywiad i Badanie fizykalne program dla pielęgniarek i położnych
– Ewa Pojasek
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe program dla pielęgniarek
– Magdalena Undro
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi program dla pielęgniarek
– Anna Osińska
Wykonanie badania spirometrycznego program dla pielęgniarek
– Renata Betko

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas