Menu

Uchwała Nr 320/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

1.      Teresa Szołtys, Izabela Kubowicz, Violetta Dytko, Jadwiga Kazimierczak, Grażyna Franek, Joanna Chmielowiec, Beata Cabała, Bernadeta Ciszewska, Lidia Kulawik, Joanna Szczygieł, Janina Łowicka, Beata Drzazga, Marianna Cabaj, Zofia Nowak – Kapusta, Danuta Frątczak – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
2.      Maria Żalińska, Ewa Tobor, Barbara Gardyjas, Monika Dwornik, Beata Naworska, Barbara Kotlarz, Zofia Kamińska, Joanna Kuźnik, Grażyna Sajewicz, Jadwiga Skrzypiec – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” program dla położnych
3.      Janina Łowicka, Beata Drzazga, Marianna Cabaj, Grażyna Kurzeja, Wanda Grzegoszczyk – Potysz, Teresa Niemczyk – Woryna, Jolanta Kowolik, Joanna Szczygieł, Grażyna Franek, Zofia Nowak – Kapusta, Violetta Dytko, Izabela Kubowicz, Małgorzata Borzucka – Wolf, Danuta Frątczak – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – program dla pielęgniarek.
4.      Małgorzata Maślanka, Maria Urbańska – Grzegorzek, Dorota Kadula – Łakomy, Danuta Siemiątkowska, Irena Pers, Adriana Całka, Bożena Eksner – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.
5.      Renata Póda, Małgorzata Maślanka, Anna Mielech, Ewa Rogula, Jolanta Sałata, Wioletta Dyla, Bożena Krymska, Katarzyna Noga – Wujda, Elżbieta Kusz, Agata Kwiatkowska, Małgorzata Czernek, Bartosz Szczudłowski, Jadwiga Chynał, Barbara Pecka, Małgorzata Butanowicz, Danuta Iskrzycka, Ewa Molka, Barbara Koleżyńska, Anna Kępka, Lucyna Plewa, Jolanta Chudek, Gabriela Ptaszek – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
6.      Wioletta Dyla, Bernadeta Ciszewska, Bożena Pająk, Renata Ciemierz, Barbara Szarek, Alicja Ganzera, Katarzyna Mularczyk, Beata Jańczyk, Maria Żalińska, Ewa Tobor, Barbara Gardyjas, Monika Dwornik, Beata Naworska, Barbara Kotlarz, Zofia Kamińska, Joanna Kuźnik, Grażyna Sajewicz, Jadwiga Skrzypiec – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych.
7.      Lucyna Żalińska, Dorota Kaziród, Monika Sowa, Irena Baron, Katarzyna Ceguła, Małgorzata Chwalik, Anna Stolarczyk, Wioletta Płócienniczak, Ewa Prachniak – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
8.      Lucyna Żalińska, Dorota Kaziród, Katarzyna Ceguła, Małgorzata Chwalik, Ewa Mazur, Jolanta Tworowska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
9.      Violetta Dytko, Grażyna Franek, Zofia Nowak-Kapusta, Marianna Cabaj, Joanna Łowicka, Grażyna Kurzeja, Izabela Kubowicz, Bernadeta Ciszewska, Lidia Kulawik, Iwona Otremba – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
10.  Celina Najduch, Klaudia Krasucka, Ewa Cieślik – Stępniak, Krystyna Kloska, Małgorzata Matuszewska, Karina Guzy, Danuta Kwade, Sylwester Kwiatkowski Otremba – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

1.      Mariola Woźniak, Dorota Pietras – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – program dla pielęgniarek i położnych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas