Menu

Uchwała Nr 321/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie, placówka szkoleniowa w Krośnie:

1.      Agnieszka Żabierek, Dorota Zastawna, Mirosława Miś, Seweryn Haratyk, Marcin Alibożek, Anna Futyma – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
2.      Marek Przybył, Dorota Zaremba, Ewa Baluch, Beata Barańska, Daniel Rafał Pelechowicz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
3.      Maciej Maj, Wioletta Winnicka, Alicja Skibowska, Jolanta Zawadzka, Dorota Zastawna, Iwona Gaj-Faber, Anna Piecha, Ewa Eibin – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne”- program dla pielęgniarek.
4.      Renata Marciniak, Barbara Kustra – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo pediatryczne” – program dla pielęgniarek
5.      Anna Kubsik, Aleksandra Rduch, Mariola Piotrowska, Marzena Janus, Anna Winiarska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” – program pielęgniarek.
6.      Anna Zehner, Małgorzata Bierdzio, Zenona Kosińska, Marlena Misiaszek, Bożena Hanousek, Julia Danyło, Beata Aneta Cabała, Wiesława Kołodziej, Anna Pisany – Syska, Ewa Winiarska, Jolanta Twardosz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
7.      Krystyna Hajdrych, Ilona Chojnowska, Katarzyna Brzezińska, Elżbieta Baliszewska, Anna Bielecka, Beata Agnieszka Podsiadło, Lucyna Jęczała, Ewa Wienckiewicz, Krystyna Krygowska, Elżbieta Foremna – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” – program dla położnych.
8.      Elżbieta Kilian, Beata Adamska, Mariola Kotarska, Beata Aneta Cabała, Iwona Czachara, Magdalena Kawalec-Raś – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
9.      Bogna Galant, Krzysztof Chmielowiec, Jolanta Patrzyńska, Wioletta Żuber-Wróblewska, Zofia Kawczyńska, Barbara Syrek – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.
10.  Renata Drubkowska, Bogumiła Ataniel, Iwona Czachara – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
11.  Elżbieta Foremna, Ilona Chojnowska, Katarzyna Brzezińska, Elżbieta Baliszewska, Anna Bielecka, Beata Agnieszka Podsiadło, Lucyna Jęczała, Ewa Wienckiewicz, Krystyna Krygowska, Barbara Kustra, Irena Strugacz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych.
12.  Małgorzata Wilk, Marzena Olszewska, Bogumiła Ataniel, Strugacz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”- program dla pielęgniarek.
13.  Krystyna Krygowska, Elżbieta Foremna – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas