Menu

Uchwała Nr 391/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie, placówka szkoleniowa w Krośnie:

1.    Agnieszka Żabierek, Dorota Zastawna, Mirosława Miś, Seweryn Haratyk, Marcin Alibożek, Anna Futyma, Adriana Kula, Edyta Kisser, Sylwia Kielek, Justyna Stawarz – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
2.    Marek Przybył, Dorota Zaremba, Ewa Baluch, Beata Barańska, Daniel Rafał Pelechowicz – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
3.    Maciej Maj, Wioletta Winnicka, Alicja Skibowska, Jolanta Zawadzka, Dorota Zastawna, Iwona Gaj-Faber, Anna Piecha, Ewa Eibin, Karolina Prylińska, Emilia Majda – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
4.    Renata Marciniak, Barbara Kustra, Alicja Adam – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo pediatryczne” – program dla pielęgniarek.
5.    Anna Kubsik, Aleksandra Rduch, Mariola Piotrowska, Marzena Janus, Anna Winiarska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.
6.    Anna Zehner, Małgorzata Bierdzio, Zenona Kosińska, Marlena Misiaszek, Bożena Hanousek, Julia Danyło, Beata Aneta Cabała, Wiesława Kołodziej, Anna Pisany – Syska, Ewa Winiarska, Jolanta Twardosz, Beata Dziura, Iwona Wulkiewicz, Dorota Waszczyńska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
7.    Krystyna Hajdrych, Ilona Chojnowska, Katarzyna Brzezińska, Elżbieta Baliszewska, Anna Bielecka, Beata Agnieszka Podsiadło, Lucyna Jęczała, Ewa Wienckiewicz, Krystyna Krygowska, Elżbieta Foremn, Janina Frączek – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla położnych.
8.    Elżbieta Kilian, Beata Adamska, Mariola Kotarska, Beata Aneta Cabała, Iwona Czachara, Magdalena Kawalec-Raś – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
9.    Bogna Galan, Krzysztof Chmielowiec, Jolanta Patrzyńska, Wioletta Żuber-Wróblewska, Zofia Kawczyńska, Barbara Syrek – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.
10.    Renata Drubkowska, Bogumiła Ataniel, Iwona Czachara – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
11.     Elżbieta Foremna, Teresa Borek, Ilona Chojnowska, Katarzyna Brzezińska, Elżbieta Baliszewska, Anna Bielecka, Beata Agnieszka Podsiadło, Lucyna Jęczała, Ewa Wienckiewicz, Krystyna Krygowska, Barbara Kustra, Irena Strugacz – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek.
12.    Krystyna Hajdrych, Ilona Chojnowska, Katarzyna Brzezińska, Elżbieta Baliszewska, Anna Bielecka, Beata Agnieszka Podsiadło, Lucyna Jęczała, Ewa Wienckiewicz, Krystyna Krygowska, Elżbieta Foremna, Janina Frączek – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla położnych.
13.    Małgorzata Wilk, Marzena Olszewska, Bogumiła Ataniel, Dorota Krochmal – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – program dla pielęgniarek.
14.    Dorota Krochmal, Ewa Ginalska – Wilk – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” – program dla pielęgniarek.
15.    Krystyna Krygowska, Elżbieta Foremna, Barbara Wacławik – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla położnych.
16.    Marta Bryś, Katarzyna Kruczek – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo epidemiologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych.
17.    Krystyna Talarowska, Iwona Drążkiewicz – kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek.
18.    Iwona Drążkiewicz, Ewa Rydzewska, Marzena Szczechowicz – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – program dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas