Menu

Uchwała Nr 393/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:

1.      Danuta Staszewska-Kryślak, Irena Skrzypczak, Magdalena Sobalik, Maciej Krajewski, Aleksandra Parecka – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.
2.      Jolanta Plens-Gałąska, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Niewiadomski, Teresa Kruczkowska, Krystyna Kusztal – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.
3.      Alicja Stanikowska, Janusz Woźniak, Anna Niechciałkowska, Teresa Kruczkowska, Magdalena Sobalik – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
4.      Wiesława Piotrowska, Monika Krężel, Danuta Mańka – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek i położnych.
5.      Barbara Skulska-Salita, Maria Ewa Matuszek, Emilia Kłos-Jasińska, Izabela Fątowicz – kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:

1.      Krystyna Kusztal, Teresa Kruczkowska, Wiesław Morek – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.
2.      Irena Skrzypczak, Małgorzata Wojciechowska, Teresa Kruczkowska, Magdalena Sobalik – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
3.      Wiesława Piotrowska, Monika Krężel, Danuta Mańka – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek i położnych.
4.      Barbara Skulska-Salita, Maria Ewa Matuszek, Emilia Kłos-Jasińska, Izabela Fątowicz – kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” – program dla pielęgniarek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas