Menu

Uchwała Nr 394/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie,

1.      Ewelina Kwaśny, Krystyna Woźniak, Grażyna Jeż, Joanna Żółtańska, Izabela Polkowska, Edyta Studzińska, Wiesława Grabska, Wojciech Kędzierski ,Matylda Ziemborak, Jolanta Siadek, Grażyna Ziarnik, Małgorzata Samagalska, Wioletta Mędrzycka- Dąbrowska, Stanisław Goliński, Maria Danielewicz, Bożena Lech, Bogusława Opas, Paulina Spólnicka – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
2.      Lucyna Ferenc-Wołek, Lucyna Stec, Małgorzata Pietras, Edyta Kęsik, Anna Kisielewska-Jessa, Beata Dziedzic- Niedbał, Anna Maksimczyk, Beata Skoczeń, Joanna Przybek-Mita, Dorota Wocka, Krystyna Nosal, Urszula Kraszkiewicz, Elżbieta Pieprz – Pankiewicz, Danuta Postrożny – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
3.    Małgorzata Świątek, Grażyna Witkowska, Marzena Sobczak, Jadwiga Brożyniak, Elżbieta Rojek, Barbara Chodkowska, Dorota Leput, Beata Źrebiec – Paczyńska, Alina Kuceł szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
4.      Grażyna Witkowska, Katarzyna Łęcka, Patrycja Palus Słonina, Justyna Kamińska, Alina Kuceł, Kazimiera Subocz, Marcelina Skrzypek-Czerko, Aleksandra Balkiewicz, Jadwiga Brożyniak, Agnieszka Bradel, Krystyna Solecka, Alina Błasiak, Anetta Szymańska, Barbara Skarbek, Iwona Dendera, Danuta Augustyn, Ewa Grażyna Zmudczyńska, Teresa Bednarz szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
5.      Beata Barańska, Grażyna Waleńska, Renata Piotrowska, Bożena Wysocka, Justyna Czekaj, Mariola Hus, Lilianna Olkowska, Krystyna Jankotowicz, Katarzyna Leksowska-Osińska szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
6.      Aleksandra Nieżurawska, Barbara Świetlik, Anna Bożek-Kuta, Renata Grzebalska, Maria Wiśniewska, Joanna Przybek-Mita, Katarzyna  Ciura, Małgorzata Warchoł, Maria Stępień, Halina Martowicz, Barbara Trawka szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
7.    Grażyna Witkowska, Dorota Liput, Barbara Marczak, Patrycja Palus Słonina, Justyna Kamińska, Alina Kuceł, Kazimiera Subocz, Marcelina Skrzypek-Czerko, Aleksandra Balkiewicz, Jadwiga Brożyniak, Agnieszka Bradel, Krystyna Solecka, Anetta Szymańska, Iwona Dendera, Danuta Augustyn, Ewa Grażyna Żmudczyńska szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.
8.      Marzena Kaczmarek, Joanna Romb, Maria Rybacka, Iwona Świerk, Marek Karol Karolczak, Joanna Anna Grzesikiewicz, Beata Bajor, Anna Jachim-Labuda, Magdalena Agnieszka Cwynar, Halina Łątka, Teresa Kocbach szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
9.      Marta Pieczonka, Cecylia Homa, Welc Barbara, Renata Bator, Anna Trela, Bożena Krystyna Lech, Ewa Romankiewicz szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego10.  Janusz Galas, Magdalena Bester, Wiesław Berny, Dorota Stanek-Bałycz, Halina Augustyn, Marzena Grodzka, Barbara Rząsa – Kuśnierz szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
11.  Maria Krystyna Kramarska, Dariusz Bazaliński, Krystyna Woźniak, Urszula Bednarek, Jadwiga Mółóka-Schab, Izabela Polkowska, Dorota Urszula Karawan szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.
12.  Katarzyna Harpula, Halina Szeliga, Karolina Ewa Wierzchowska, Agata Warunek, Renata Wiącek szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.
13.  Grażyna Gaj, Iwona Kochaniec szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.
14.  Malinowska Alicja, Bogusława Kluz, Renata Pichnik, Urszula Pieczonka, Alina Gołojuch, Izabela Ciepiela, Iwona Michańcio, Małgorzata Drozd szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
15.  Iwona Gogol, Eliza Nina Dziadoszczyk, Maria Kotrybała, Beata Niewiadowmska- Jarosz szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.
16.  Beata Witalec, Janicka – Szpond Małgorzata, Natalia Głogowska szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
17.  Agnieszka Sudujko, Dorota Sopylak, Beata Fornal, Elżbieta Porada szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas