Menu

Uchwała Nr 433/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Promocja i Zdrowie sp. z o.o. w Nowym Sączu:
1.      Anna Blecheisen – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.
2.      Halina Zarotyńska – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek i położnych.
3.      Marta Nosal – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek.
4.      Halina Zarotyńska – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
5.      Małgorzata Sołtys – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla położnych.
6.      Zofia Kuc – kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” – program dla pielęgniarek i położnych.
7.      Jadwiga Mółka Schab – kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego” program dla pielęgniarek.
8.      Matylda Ziemborak – kurs specjalistyczny „Terapia bólu ostrego u dorosłych” – program dla pielęgniarek i położnych.
9.      Jadwiga Mółka Schab – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.
10.  Zofia Kuc – kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” – program dla pielęgniarek i położnych.
11.  Małgorzata Sołtys – kurs specjalistyczny „Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym” – program dla położnych.
12.  Katarzyna Węgrzyńska – kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” – program dla położnych.
13.  Małgorzata Sołtys – kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” – program dla położnych.
14.  Anna Kurzawska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo epidemiologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych.
15.  Anna Nowak – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
16.  Halina Zarotyńska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo neurologiczne” – program dla pielęgniarek.
17.  Urszula Załucka – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas