Menu

Uchwała Nr 439/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania.

1.      Krystyna Górecka – Kandydat do Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.
2.      Helena Falkowska – Kandydat do Rady Społecznej  Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.
3.       Krystyna Górecka – Kandydat do Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.
4.      Łukasz Czyżewski – Kandydat do Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
5.      Hanna Kolasa – Kandydat do Rady Społecznej SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.
6.      Ewa Ślązak – Kandydat do Rady Społecznej SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
7.      Emilia Kłos-Jasińska – Kandydat do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.
8.      Anna Czarnecka – Kandydat do Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.
9.      Elżbieta Pleczyńska – Kandydat do Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.
10.  Mirosław Smoleń – Kandydat do Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.
11.  Małgorzata Michalewicz – Kandydat do Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.
12.  Ewa Molka – Kandydat do Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
13.  Jolanta Kiekisz – Kandydat do Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników w Kołobrzegu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas