Menu

Uchwała Nr 487/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy:

  1. Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
  2. Monika Biełanos, Wiesława Kujawa – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
  3. Mirosława Uczyńska, Aldona Jabłonowska, Katarzyna Barszczyk – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” – program dla położnych.
  4. Małgorzata Chorobińska, Schabowska Janina, Tomaszewska Beata – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy:

1.      Monika Biełanos, Wiesława Kujawa – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.

§ 3. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy:

  1. Mania Marlena, Katarzyna Kozińska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” – program dla pielęgniarek i położnych.
  2. Jędrusik Zofia, Kaźmierczak Beata, Cichocka Barbara – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek i położnych.
  3. Anna Stosik, Donata Stuczyńska, Elżbieta Holec – kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” – program dla pielęgniarek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas