Menu

Uchwała Nr 492/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie:

  1. Joanna Przybek-Mita, Justyna Czekaj, Beata Barańską, Joanna Romb – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
  2. Janusz Galas, Magdalena Bester, Wiesława Berny, Anna Fąfara – kurs kwalifikacyjny w „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.
  3. Dorota Liptut, Barbara Marczak, Jadwiga Brożyniak, Elżbieta Sułyk, Grażyna Aksamit – kurs kwalifikacyjny w „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
  4. Barbara Marczak, Bożena Skubisz, Anna Augustynowicz, Zofia Banaś – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.
  5. Joanna Przybek-Mita, Justyna Czekaj, Joanna Romb, Ewa Maślanka – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym noworodków” – program dla pielęgniarek i położnych.
  6. Orłowska Beata, Gołczyńska Renata, Ziaja Bożena, Marta Pieczonka, Teresa Bednarz – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.
  7. Janusz Galas, Magdalena Bester, Wiesława Berny, Anna Fąfara – kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” – program dla pielęgniarek.
  8. Gołda Maria, Janiga Anna, Stawarz Teresa – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek.
  9. Sopylak Dorota Porada Elżbieta, Lenczner Paulina – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla położnych.
  10. Skarbek Barbara, Brzuszek Marta, Olech Bożena, Trojnar Bożena – kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” – program dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas