Menu

Uchwała Nr 78/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 722/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wytypowania ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania dokumentacji w poszczególnych obszarach pielęgniarstwa

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany w § 1 uchwały Nr 722/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wytypowania ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania dokumentacji w poszczególnych obszarach pielęgniarstwa, nadając mu nową następującą treść:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje następujących przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

  • Aleksandra Śnieg,
  • Barbara Burzyńska,
  • Maria Kaleta,
  • Mariola Głowacka,
  • Mariola Łodzińska,
  • Sabina Wiatkowska,
  • Tadeusz Wadas,
  • Teodor Murawa,
  • Tomasz Krzysztyniak,

jako ekspertów w zakresie opracowania dokumentacji medycznej w poszczególnych rodzajach pielęgniarstwa na rzecz Rady e-zdrowie, której Wiceprzewodniczącą jest Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas