Menu
Gala z okazji 36-lat Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Gala z okazji 36-lat Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Mazowiecki Szpital Bródnowski funkcjonuje już 36 lat. Po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie szpital przejął jego działalność i od 2011 r. kontynuuje 30-letnią tradycję medyczną poprzedniej...

czytaj dalej

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Napisali o nas

Brakuje pielęgniarek i położnych w polskich szpitalach

Niedostateczna liczba pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów powoduje obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych...

czytaj dalej

Uroczysty strój pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego

Napisali o nas

Blog

Sponsorzy/Partnerzy