Menu

Czy wciąż 95% dzieci do 5 r.ż. musi przebyć chorobę rotawirusową?

Szanowni Państwo, w ostatnich webinariach dotyczących szczepień pojawiło się bardzo dużo uczestników zainteresowanych szkoleniem. Za kilka dni odbędą się kolejne, podczas których otrzymamy odpowiedź na pytanie Czy wciąż 95% dzieci do 5 r.ż. musi przebyć chorobę...

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji: "RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent" Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy...

Zarządzenie nr 101 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o...

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o...

Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień...

Spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Podczas dzisiejszego spotkania Prezes Zofia Małas w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała życzenia i gratulacje dla Ministra Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego. Życząc nowemu Ministrowi powodzenia na obejmowanym stanowisku –...