Menu
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017 r.

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017 r.

W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła)   z Panią  Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko....

Okrągły jubileusz XX lecia OZZPiP

Okrągły jubileusz XX lecia OZZPiP

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Teatrze 6 piętro świętowano jubileusz XX lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz w wystąpieniu przytaczającym historię Związku, przypomniała najważniejsze wydarzenia z okresu...

APEL w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

APEL w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne spotkanie organizacji pacjentów, samorządów zawodów medycznych na którym podpisano się pod apelem w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce, o które wnoszą od wielu lat różne instytucje w tym sami pacjenci...

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 28 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem Wiceministra Łukasza Piebiaka w towarzystwie czwórki sędziów natomiast NRPiP reprezentowali Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Sekretarz Joanna Walewander, Radca...

Spotkanie z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim

Spotkanie z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim

W dniu 19 czerwca 2017 r. Prezes NRPiP Z. Małas i Wiceprezes NRPiP M. Łodzińska spotkały się z Marszałkiem Senatu S. Karczewskim. Tematem spotkania był przekazany pod obrady senackiej Komisji Zdrowia projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia...