Menu

NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Bądź na bieżąco z NIPiP i zapisz się do naszego Newslettera!

Zapisując się do newslettera NIPiP akceptujesz regulamin.

 

 

Szanowni Państwo,

Od momentu powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do chwili obecnej nastąpiło wiele zmian dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej.

Dla samorządu zawodowego nadrzędnymi celami są zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, standardami kwalifikacji i praktyki zawodowej, poziomem usług zdrowotnych, etyką zawodową i rozwojem współczesnej profesji. Samorząd zawodowy czuwa nad przestrzeganiem prawa korporacyjnego, prawa powszechnego i prawa pacjenta oraz odpowiedzialności zawodowej. Pragniemy, aby nasze zawody cieszyły się prestiżem społecznym i dawały satysfakcję ich przedstawicielom.

Miło mi poinformować, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej grupy zawodowej od 2013 roku wydaje bezpłatny NEWSLETTER.

Realizując zadania samorządu upowszechniamy w Newsletterze zasady etyki zawodowej, informujemy o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, przedstawiamy zajmowane stanowiska w sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

W szczególności z Newslettera NIPiP dowiedzą się Państwo o opiniowanych i przedstawianych wnioskach w sprawach:

  • warunków wykonywania zawodów,
  • pracy i płacy pielęgniarek i położnych,
  • prowadzenia kształcenia podyplomowego,
  • aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,
  • programów kształcenia zawodowego,
  • uznawania kwalifikacji zawodowych,
  • uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

W Newsletterze NIPiP znajdą Państwo również informację o tym, jak przebiega współpraca samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ze szkołami wyższymi, organami administracji publicznej; samorządami innych zawodów medycznych oraz organizacjami pielęgniarek i położnych w innych krajach, a także wiele innych bieżących spraw dotyczących pielęgniarstwa i położnictwa.