Menu

Prośba o udział w badaniu

Szanowni Państwo, z załączniku przesyłam link do ankiety dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje, z prośbą o jej wypełnienie oraz przekazanie linku do badania do jak najszerszej grupy odbiorców, podmiotów rynku ochrony zdrowia. Niniejsze badanie ma na celu poznanie...

Kolejny krok w kierunku realizacji porozumienia z 9 lipca 2018 r.

Kolejny krok w kierunku realizacji porozumienia z 9 lipca 2018 r.

W życie weszły 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia realizujące postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz...

CKPPiP informuje, że Krajowy Instytut Medyczny proponuje pielęgniarkom i położnym, ukończenie kształcenia podyplomowego z pominięciem przepisów regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komunikat CKPPiP http://www.ckppip.edu.pl/news/268/121/Komunikat/d,zam_pub_all.html sierpień 23, 2018 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór nad...

Odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska

Odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska

Informacja o uroczystościach pogrzebowych – 25 sierpnia 2018 r, godz: 13:30 Olsztyn 11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, stypendystka Międzynarodowej Rady...