Około dwóch tysięcy Niemieckich Szpitali poszukuje w ramach stałego zatrudnienia pielegniarki, polożne i techników radiologi. Education Lounge GmbH zajmuje się od lat w imieniu swoich klientów, szpitali i zakładów klinicznych, rekrutacją pracowników służby zdrowia na...