Menu

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa zaprosić na bezpłatną konferencję organizowaną przez Fundację Opieki Okołoporodowej pod nazwą „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece- czy jest przestrzegany?”. Konferencja została zaplanowana na 8 grudnia 2017r. Uczestnikami konferencji będzie 120 osób, którzy: kierują podmiotami leczniczymi, sprawują opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i nad małymi dziećmi: kierowników placówek, lekarzy, położnych, pielęgniarek.

Konferencja finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem konferencji jest Ograniczenie styczności kobiet z promocją pokarmów mlekozastępczych na terenie podmiotów leczniczych i w kontaktach z personelem medycznym poprzez upowszechnianie zasad Międzynarodowego Kodeksu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Podczas Konferencji wystąpią:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak- Olejnik „Mleko kobiece- co nowego?”
  • lek. med. Urszula Bernatowicz-Łojko  „Bank mleka w zgodzie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”
  • Agata Aleksandrowicz (Hafija.pl)„O kodeksie i o reklamie oraz jej wpływie na konsumentów – czyli rodziców”
  • mgr położnictwa Iwona Marczak „Pierwsze karmienie w trakcie kontaktu skóra do skóry”
  • lek. med. Jolanta Nurek „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

W razie pytań prosimy o kontakt:
Dominika Kanarkiewicz
kontakt : 733-028-151
Fundacja Opieki Okołoporodowej
ul. Konińska 61
62-410 Zagórów

Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie: http://happy-med.pl/fundacja/bezplatna-konferencja-8-12-2017-poznan/