Menu

Miejsce, jakie zajmują pielęgniarki szczepienne w systemie opieki zdrowotnej sprzyja, aby stawały się one zaufanymi przewodniczkami rodziców, często zagubionych w chaosie sprzecznych informacji o szczepionkach.

Nowy cykl warsztatów pt.: „Bezstresowe rozmowy o szczepieniach” proponuje kolejny poziom wsparcia pielęgniarek wykonujących szczepienia, w coraz trudniejszych zadaniach.

Poprzednie edycje warsztatów GSK, dedykowane pielęgniarkom i położnym służyły zwiększeniu kompetencji komunikacyjnych uczestniczek. Spotkania poszerzały wiedzę na temat elementarnych zasad budowania dobrych relacji z rodzicami, rozumienia i odpowiadania  na ich obawy i wątpliwości. Propagowały techniki sprzyjające empatycznemu słuchaniu, trenowały sposoby reagowania na trudne sytuacje, przypominały podstawowe zasady asertywności. Upowszechniana dotychczas wiedza, aktywna forma zajęć jak i zastosowane narzędzia (inscenizacje, dyskusje, mini wykłady) pomogły uczestnikom warsztatów w codziennych rozmowach z rodzicami o szczepieniach.

W tym roku firma GSK, pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przygotowała nową edycję warsztatów. Warsztaty składają się z 3 modułów, które z jednej strony odwołują się do zdobytej już wiedzy (poszerzają  ją, uzupełniają, pokazują w nowych kontekstach), a z drugiej stanowią odrębny i niezależny materiał edukacyjny. Autorzy nowej koncepcji warsztatów, przygotowując program skupiły się na rozwinięciu u pielęgniarek umiejętności zmiany postaw rodziców negujących wartość szczepień.

 Więcej informacji o warsztatach w opisie.

1 2 3 4 5 6 7
Data 10.04.2018 13.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 11.05.2018 12.05.2018 12.05.2018
Godzina 12:00 14:00 16:00 09:30 Gdynia 09:00 TBC
Miasto Kłobuck Lublin Bielsko-Biała Pabianice Trójmiasto Wrocław Łódź
8 9 10 11 12 13 14
Data 19.05.2018 22.05.2018 6.06.2018 7.06.2018 8.06.2018 16.06.2018 16.06.2018
Godzina 09:30 11:00 16:00 15:30 15:00 09:00 09:00
Miasto Łódź Warszawa Białystok Płock Siedlce Poznań Rzeszów