Menu

Otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych to nowo otwarte zaplecze naukowe na wydziale medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To pierwsze w Polsce tego typu centrum naukowe uczelni niepublicznej. Inwestycja złożona jest z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny...
Raport GUS nt. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Raport GUS nt. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

GUS opublikował opracowanie “Struktura wynagrodzeń według zawodów”, które jest realizowane co dwa lata. W raporcie pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o...
Opłatek u Kardynała Nycza

Opłatek u Kardynała Nycza

Dnia 19 stycznia 2018 r. w Warszawie miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe Pracowników Służby Zdrowia, w którym uczestniczyli Minister Zdrowia Ł. Szumowski, przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w osobach Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

 „DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH RODZICÓW, CZYLI JAK BEZ STRESU ROZMAWIAĆ O SZCZEPIENIACH PEDIATRYCZNYCH” – podsumowanie jesiennej edycji spotkań dla pielęgniarek i położnych październik-grudzień 2017

Już kolejny raz odbyła się edycja Warsztatów dla pielęgniarek i położnych pt.: „Dylematy współczesnych rodziców, czyli jak bez stresu rozmawiać o szczepieniach pediatrycznych”. Tym razem miało miejsce jedenaście spotkań w jedenastu miejscowościach na terenie całego...