Menu

Czy pielęgniarki POZ mają możliwość zakupu w aptekach ogólnodostępnych produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego na podstawie art. 68 ust. 4 i 7 i art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.).

OPINIA PRAWNA Czy pielęgniarki POZ mają możliwość zakupu w aptekach ogólnodostępnych produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego na podstawie art. 68 ust. 4 i 7 i art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo...

Pielęgniarka Opieki Długoterminowej – Warszawa

Jesteśmy jedną z największych w Polsce firm medycznych rozwijającą się jednocześnie w kilku kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom wyjątkowe możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających jakość życia pacjentów. Budujemy...

Praca dla pielęgniarki – Warszawa

Jesteśmy jedną z największych w Polsce firm medycznych rozwijającą się jednocześnie w kilku kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom wyjątkowe możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających jakość życia pacjentów. Budujemy...

Praca dla pielęgniarki – Kuligów (pow. Wołomiński)

Jesteśmy jedną z największych w Polsce firm medycznych rozwijającą się jednocześnie w kilku kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom wyjątkowe możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających jakość życia pacjentów. Budujemy...

Praca dla pielęgniarki – Grójec

Jesteśmy jedną z największych w Polsce firm medycznych rozwijającą się jednocześnie w kilku kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom wyjątkowe możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających jakość życia pacjentów. Budujemy...