Menu

Zofia Małas: Pielęgniarska bomba tyka

– Mamy świadomość, że minister ma problem z rezydentami i zrywaniem klauzul opt-out, ale sytuacja pielęgniarek i położnych jest tak samo dramatyczna. Pielęgniarska bomba tyka. Za chwilę polska pielęgniarka będzie biedną emerytką, która pracuje na kilka etatów...

Zostajemy bez pielęgniarek

20 tys. pielęgniarek już wyjechało do pracy za granicę, 55 tys. w każdej chwili może przejść na emeryturę. Już nawet prywatne kliniki i przychodnie mają coraz większe trudności z zatrudnieniem pielęgniarki. Szpitale i przychodnie nabory do pracy prowadzą non stop. –...