Menu

Stanowisko nr 15 NRPiPz dnia 22 marca 2018 roku w sprawie delegowania przedstawicieli NRPiP na kandydatów do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o zasięgu działania ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie delegowania przedstawicieli NRPiP na kandydatów do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami  o zasięgu działania ogólnokrajowym lub...

Stanowisko Nr 13 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stanowisko Nr 13 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych korzystając z...

Stanowisko Nr 12 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów

Stanowisko Nr 12 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postuluje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i tym samym solidaryzuje się z głodującymi...

Stanowisko Nr 11 NRPiP z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań związanych z weryfikacją danych pielęgniarek i położnych w systemie SMK.

Stanowisko Nr 11 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań związanych z weryfikacją danych pielęgniarek i położnych w systemie SMK   Skierowane do Ministra Zdrowia Naczelna Rada...

Stanowisko Nr 10 NRPiP z dnia 14 września 2017 roku w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych

Stanowisko Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 roku w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych Samorząd zawodowy, sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów w granicach...

Stanowisko Nr 8 NRPiP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie poparcia uwag Krajowej Rady Fizjoterapeutów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów

Stanowisko Nr 8 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie poparcia uwag Krajowej Rady Fizjoterapeutów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów Naczelna Rada...