Menu

Stanowisko Nr 12 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów

Stanowisko Nr 12 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postuluje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i tym samym solidaryzuje się z głodującymi...

Stanowisko Nr 11 NRPiP z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań związanych z weryfikacją danych pielęgniarek i położnych w systemie SMK.

Stanowisko Nr 11 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań związanych z weryfikacją danych pielęgniarek i położnych w systemie SMK   Skierowane do Ministra Zdrowia Naczelna...

Stanowisko Nr 10 NRPiP z dnia 14 września 2017 roku w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych

Stanowisko Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 roku w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych Samorząd zawodowy, sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów w granicach...

Stanowisko Nr 8 NRPiP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie poparcia uwag Krajowej Rady Fizjoterapeutów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów

Stanowisko Nr 8 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie poparcia uwag Krajowej Rady Fizjoterapeutów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów Naczelna Rada...

Stanowisko Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r.   w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych   Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że należy wnioskować o zapisy w aktach...

Stanowisko Nr 6 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministra Zdrowia mających na celu objęcia obowiązkiem ukończenia kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” w ramach szkolenia specjalizacyjnego, osób które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Stanowisko Nr 6 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministra Zdrowia mających na celu objęcia obowiązkiem ukończenia kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” w ramach szkolenia...