Menu

Uchwała Nr 344/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Uchwała Nr 344/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia  2018 r.   w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca...

Uchwała Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Uchwała Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r.   w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji Na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o...

Uchwała Nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r.

Uchwała Nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów...

Uchwała Nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

Uchwała Nr  341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z  dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania...

Uchwała Nr 339/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2019

Uchwała Nr 339/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2018 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych...

Uchwała Nr 334/VII/2018 NRPiP z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 NRPiP z dnia 13.09.2017r.

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez...