Menu

Uchwała Nr 306/VII/2018 NRPiP z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utrzymania profilu praktycznego na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo

Uchwała Nr 306/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utrzymania profilu praktycznego na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo Na podstawie art. 4 ust. 1...

Uchwała Nr 305/VII/2018 NRPiP z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie planów pracy na rok 2018 NRPiP oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy NRPiP

Uchwała Nr 305/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie planów pracy na rok 2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych   Na...

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia...