Menu

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia...

Uchwała Nr 302/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 302/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011...

Uchwała Nr 301/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

Uchwała Nr 301/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy...

Uchwała Nr 297/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji

Uchwała Nr 297/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o...

Uchwała Nr 276/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 276/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru...

Uchwała Nr 289/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 289/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011...