Menu

Czy mamy pomysł na dobrą i skuteczną konsultację aktów prawnych w służbie zdrowia? Jak działa dialog społeczny w ochronie zdrowia, jaka jest sytuacja pacjentów w systemie opieki zdrowotnej – to tematy dyskusji uczestników panelu Dialog społeczny w ochronie zdrowia, który odbędzie się w ramach XIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie. W dyskusji – 24 października o godzinie 14.45 – uczestniczyć będzie m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas.

W Panelu udział wezmą:

„Dialog społeczny to jedno z kluczowych narzędzi, dzięki któremu można kształtować dobre rozwiązania dla pacjentów, jak i przyjazne środowisko pracy dla personelu medycznego. Tworzenie i opiniowanie aktów prawnych to bardzo mocne narzędzie, ale trzeba je dobrze i mądrze wykorzystywać. Dlatego ważne są takie panele, jak ten podczas Forum Rynku Zdrowia, żeby wymienić poglądy z przedstawicielami środowisk pacjenckich, ekspertami i przedstawicielami Rządu, a także znaleźć najlepsze rozwiązania na przyszłość. Przenikanie się tych środowisk i dyskusja oparta na zrozumieniu to klucz do sukcesu. Cel mamy wspólny – jak najlepsza ochrona zdrowia i opieka nad pacjentami. Jednocześnie należy pamiętać o poszanowaniu godności i uznaniu odpowiedzialności, jaka spoczywa na przedstawicielach zawodów medycznych – w tym na pielęgniarkach i położnych, które dzięki wykształceniu i praktyce stanowią jeden z filarów służby zdrowia w Polsce” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, gromadzącą co roku ponad 1000 uczestników. Wydarzenie organizowane przez wydawcę i redakcje miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia stwarza okazję do dyskusji w reprezentatywnym gronie, między innymi: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej ochronie zdrowia. Poruszane tematy dotyczą: polityki zdrowotnej, organizacji, finansów i zarządzania w ochronie zdrowia, jak również terapii w wybranych dziedzinach medycyny, zasad finansowania polskiej służby zdrowia; wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali; modelu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej; głównych kierunków polityki lekowej państwa.

Podczas Forum odbędzie się Gala, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.