Menu

W dniu 8 sierpnia 2017 r. odbyło się robocze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o POZ, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Wiceministrem Zdrowia Z. Królem, przedstawiciele NFZ z Prezesem A. Jacyną, natomiast Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowały Wiceprezes M. Łodzińska, Sekretarz J. Walewander, członek NRPiP T. Kuziara i A. Stanikowska – przewodnicząca zespołu ds POZ. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie obaw środowiska przed utratą samodzielności podmiotów pielęgniarskich i położniczych po roku 2025, ponadto dyskutowano w jaki sposób należałoby wypracować metody wymiany informacji o wspólnych listach pacjentów tak aby objąć koordynowaną opieką pacjentów zdeklarowanych zarówno do lekarza jak i pielęgniarki bądź położnej POZ. NFZ przygotował wykaz podmiotów w Polsce, które wykonują świadczenia z podziałem na różne formy organizacyjno – prawne, oraz informacje o strukturze umów realizowanych w 2017 w zakresach świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ. Ponadto przedmiotem rozmów była możliwość uczestniczenia podmiotów pielęgniarskich i położniczych w pilotażach opieki koordynowanej. Ponadto Wiceminister Z. Król zaproponował udział pielęgniarek i położnych w konferencji jaką planuje zorganizować Senat RP w temacie nowoczesnego POZ.

Pobierz (PDF, 944KB)

 

,