Menu

Już kolejny raz odbyła się edycja Warsztatów dla pielęgniarek i położnych pt.: „Dylematy współczesnych rodziców, czyli jak bez stresu rozmawiać o szczepieniach pediatrycznych”. Tym razem miało miejsce jedenaście spotkań w jedenastu miejscowościach na terenie całego kraju (od października do grudnia 2017 r.). Spotkania zostały podzielone na dwie części: pierwsza przybrała formę warsztatów prowadzonych przez jedną z trzech pań psycholog pt.: ‘Komunikacja z rodzicami’, z kolei druga część stanowiła wykład o szczepieniach. Celem warsztatów z psychologiem było pogłębienie umiejętności interpersonalnych w komunikacji z rodzicami małych pacjentów. Uczestnicy szkolili się jak aktywnie słuchać i odczytywać emocje zarówno rodziców jak i dzieci, oraz jak zadbać o skuteczny przekaz rozmowy. Warsztaty poprzez przywołane przykłady postępowania w trudnych sytuacjach podczas szczepień pediatrycznych, skoncentrowały się na budowie pozytywnej relacji z rodzicami, opartej na wiarygodności i zaufaniu. Pielęgniarki/Pielęgniarze i Położne uczestniczyli w spotkaniach w Gdańsku, Szczecinie, Inowrocławiu, Włocławku, Warszawie, Nysie, Łodzi, Ząbkowicach Śląskich, Lubartowie, Wadowicach i Leżajsku. Należy podkreślić, iż w całym jesiennym cyklu szkoleń wzięło udział ponad 385 Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych.

          Ponadto dzięki 134 uczestnikom z czterech miast, którzy wyrazili w ankietach swoje opinie o warsztatach – możemy przyjrzeć się szczegółowo w jaki sposób warsztaty zostały odebrane przez praktyków, tj. pielęgniarki/pielęgniarzy i położne, a także jakie tematy wymagają pogłębienia w środowisku.

          Jak już zostało zaznaczone powyżej, spotkanie składało się z dwóch paneli, tj. warsztaty z psychologiem i wykłady o szczepieniach. Wyniki przeprowadzonych ankiet wskazują, że zarówno tematyka warsztatów z psychologiem (95%), jak i wykład o szczepieniach (96%) cieszyły się zainteresowaniem, (odpowiedź ‘trudno ocenić’ przy zajęciach z psychologiem wskazało 5%, a przy wykładzie szczepionkowym 3%). Podczas ankiety oceniano także formułę poszczególnych paneli i tu należy zaznaczyć, iż przez 98% ankietowanych formuła spotkania z psychologiem została dobrana bardzo dobrze (2% wskazało odpowiedź ‘trudno ocenić’), z kolei w przypadku wykładu szczepionkowego zadowolonych z formuły spotkania było 97% ankietowanych (2% zaznaczyło ‘trudno ocenić’). Jednocześnie należy podkreślić, że ponad 90% uczestników poleciłoby udział w szkoleniu swoim koleżankom lub kolegom.

          Warto zaznaczyć, że 38% ankietowanych wskazało dodatkowo jaka tematyka kolejnych szkoleń byłaby dla nich interesująca, tj.: 18% wykazało zainteresowanie ogólną tematyką szczepień, a w szczególności zagadnieniami związanymi z odczynami poszczepiennymi; 14% wskazało zapotrzebowanie na kontynuację warsztatów z komunikacji z rodzicami z rozszerzeniem aspektów dotyczących asertywności w pracy; 3% chciałoby pogłębić techniki radzenia sobie ze stresem w pracy; 1% ankietowanych chciałoby wziąć udział w warsztatach dotyczących tematyki wypalenia zawodowego; 1% wyraziło zainteresowanie warsztatami poszerzającymi wiedzę z zakresu aspektów prawnych szczepień.

          Należy podkreślić, że dotychczasowy organizator pracuje wspólnie z paniami psycholog nad kolejnym cyklem warsztatów pogłębiających techniki komunikacji z rodzicami oraz radzenia sobie ze stresem w pracy przy szczepieniu najmłodszych, którego rozpoczęcie jest zaplanowane na marzec 2018 r.