Menu

Analizy i raporty

Dane dotyczące wykształcenia pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARKI Tabela nr 1.   Liczba pielęgniarek posiadających określone stopnie wykształcenia stopnie wykształcenia posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i...

Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono

Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono z powodu (stan na 6.02.2017):   Przeniesienia do innej Izby Śmierci Pozbawienie prawa wyrokiem Zrzeczenia się Wyjazdu za granicę Inny 2016* 1472 0 0 0 277 0 2015* 1487 0 0 0 246 0 2014* 1273 0 0 0 246 0 2013* 1222 0 0 0...