Menu

Analizy i raporty

Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono

Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono z powodu (stan na 6.02.2017):   Przeniesienia do innej Izby Śmierci Pozbawienie prawa wyrokiem Zrzeczenia się Wyjazdu za granicę Inny 2016* 1472 0 0 0 277 0 2015* 1487 0 0 0 246 0 2014* 1273 0 0 0 246 0 2013* 1222 0 0 0...