Menu

Mazowiecki Szpital Bródnowski funkcjonuje już 36 lat. Po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie szpital przejął jego działalność i od 2011 r. kontynuuje 30-letnią tradycję medyczną poprzedniej placówki. Z tej okazji w Warszawie 23 października odbyła się Gala, na której obecna była Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.