Menu

Według szacunków w Polsce żyje ok. 25-30 tys. osób z HIV/AIDS. Wykrywalność tej choroby u chorych jest bardzo późna, ponieważ tylko mały procent osób decyduje się na przeprowadzenie testu. Dominuje przekonanie, że HIV/AIDS to coś, co dotyka innych. Jednym z powodów jest stygmat jaki potocznie przypisany jest pacjentom, u których występuje podejrzenie zakażenia. Sugestia lekarza lub pielęgniarki wykonania badania na obecność wirusa odbierana jest automatycznie przez chorego jako negatywna ocena jego osoby. Dlatego bardzo ważna jest edukacja pacjentów i przekazanie im, że każda osoba, która miała w swoim życiu zachowanie ryzykowne powinna rozważyć wykonanie testu na obecność HIV. Również partnerzy rozpoczynający nową relację, jeżeli nie są dla siebie pierwszymi partnerami, powinni rozważyć takie badanie. Kwestie edukacji i braku świadomości społecznej zostały omówione przez przedstawicieli Krajowego Centrum ds. AIDS podczas konferencji naukowej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie i światowe”.