Menu

W dniu 22 listopada 2017 r. w Płocku odbyła się IV Konferencja Naukowa nt. „Nauki o zdrowiu – kierunki zmian i perspektywy rozwoju” organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku. Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Tematyka Konferencji poruszała szeroko pojęte kierunki zmian i perspektywy rozwoju w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Konferencja była skierowana do pielęgniarek, położnych, kosmetologów, psychologów, lekarzy, rehabilitantów, dietetyków oraz innych zawodów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, studentów oraz absolwentów tych kierunków oraz nauczycieli zajmujących się problematyka zdrowia oraz wszystkich osób zainteresowanych zdrowiem i urodą. Podczas konferencji wystąpiła Pani wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska z prezentacją na temat „Strategia dla polskiego pielęgniarstwa – kierunki zmian”. Konferencja oprócz zdobytej wiedzy umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń i nawiązanie relacji zawodowych i naukowych.