Menu

Rozmowy trwają, atmosfera jest konstruktywna i widać dobrą wolę po obu stronach. Strona Rządowa przedstawiła propozycję, którą strona społeczna rekomendować będzie swoim organom  kolegialnym. Jako, że rozmowy są w trakcie, strony zobowiązały się nie ujawniać szczegółów będących przedmiotem rozmów.