Menu

W dniach 12-14 października w Zakopanem miała miejsce pierwsza edycja interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity”. Konferencja była zaadresowana do lokalnego środowiska medycznego, które w codziennej praktyce zmaga się z trudną problematyką leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się. Celem wydarzenia była edukacja poprzez prezentację faktów opartych na wytycznych i rekomendacjach naukowych oraz wskazywanie błędów w leczeniu i obalanie mitów mocno zakorzenionych w społeczeństwie. Poza sesjami wykładowymi, uczestnicy wydarzenia wzięli udział w tematycznych warsztatach szkoleniowych oraz panelach dyskusyjnych. Wśród gości honorowych obecne były: Pani Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Danuta Adamek, Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Organizatorzy wydarzenia to Evereth Publishing oraz Katedra Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.