Menu

W dniach 24-25.05.2018 r. w Krakowie, odbyła się po raz trzynasty, cykliczna konferencja pt. „Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu”. Organizatorem konferencji był Szpital Uniwersytecki. Wiodącymi tematami były zagadnienia związane są z nowoczesnym pielęgniarstwem.

W wydarzeniu udział wzięli znani i cenieni profesjonaliści z dziedziny medycyny klinicznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii, diagnostyki medycznej i oczywiście środowiska pacjentów.

Podczas wydarzenia były poruszane następujące tematy:

 1. Sesja I: Czy istnieje parytet w uzależnieniach?
 2. Sesja II: Współczesne problemy terapeutyczne i pielęgnacyjne w wybranych chorobach neurologicznych
 3. Sesja III: Choroby rzadkie- wyzwanie XXI wieku
 4. Sesja IV: Centrum Urazowe- czas i jego znaczenie dla pacjenta
 5. Sesja V Co nowego w pielęgniarstwie?
 6. Sesja VI: Plakatowa

W trakcie Sesji Plakatowej można było uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, mianowicie:

 • Wpływ techniki pobrania krwi na wynik badania laboratoryjnego- na podstawie POCT
 • Mięśnie dna miednicy i ich rola w życiu i seksualności kobiety
 • Obsługa osobistej pompy insulinowej
 • Dochodzenie w sprawie zdarzeń niepożądanych związanych z procedurami wysokiego ryzyka w pielęgniarstwie- a uregulowania prawne dotyczące, jakości w ochronie zdrowia
 • Bezpieczna infuzja- od współpracy do współodpowiedzialności