Menu

Tajemnica Medyczna Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów„ to konferencja poruszająca tematykę ochrony danych osobowych m.in. RODO, która odbędzie się już 5 marca 2018 r. (poniedziałek) w Hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorami konferencji są: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Honorowym Patronatem konferencji był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przewidziano 3 sesje tematyczne:

 • „Prawo do prywatności pacjentów – wyzwania w świetle przepisów o ochronie danych”
 • Sesja II „Nowe podejście do Ochrony Danych Pacjentów w świetle RODO”
 • Sesja III „O granicach tajemnicy medycznej, czyli kiedy osoba wykonująca zawód medyczny może ją naruszyć”

W konferencji uczestniczyć będą: prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym ochrony danych osobowych pacjentów, danych medycznych oraz ochrony prywatności, natomiast wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Mariola Łodzińska weźmie udział, jako moderator II Sesji konferencji dotyczącej „Nowego podejścia do Ochrony Danych Pacjentów w świetle RODO”.

W konferencji będą także uczestniczyć:

 • Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
 • dr hab. Dorota Karkowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
 • dr hab. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • dr n. prawn. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatela
 • dr n. prawn. Edyta Bielak-Jomaa; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • dr hab. n. med.Romuald Krajewski
 • dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera
 • Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • dr Arkadiusz Nowak, przedstawiciel Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • dr Krzysztof Świtała, Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Piotr Winciunas, Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Ewa Kiec, prokurator, doradca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. biegłych sądowych