Menu

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz  z Zakładem  Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizują  X Międzynarodową Konferencję dla Położnych „Współczesna Położna w Nauce i Praktyce”, która odbędzie się  19 – 20 października 2018 roku w Hotelu Dal w Gdańsku.

Komunikat (link).

http://www.oipip.gda.pl/files/wydarzenia/Komunikat%20I.pdf