Menu

5 czerwca 2018 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się konferencja „Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie i położnictwie”. Organizatorem wydarzenia była Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Towarzystwo Ubezpieczeń InterPolska. Konferencja została objęta patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas wygłosiła wykład pt. Bezpieczeństwo pacjenta a zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarek i położnych. Natomiast prawną wykładnię zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w aspekcie zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia zdarzeń niepożądanych wygłosił mecenas Paweł Strzelec.

Jest to kolejna konferencja o tej tematyce jaka jest organizowana w Polsce w której uczestniczyły pielęgniarki i położne Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.