Menu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa po raz XIII organizują Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 15 stycznia. Eliminacje polegają na napisaniu testu sprawdzającego pielęgniarki i pielęgniarzy z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, rozwoju zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Nagrodzone zostaną osoby, które zaprezentują najwyższy poziom wiedzy i przygotowania zawodowego. Zwycięzca konkursu zdobędzie puchar przechodni „Pielęgniarka Roku”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej Gali Finałowej.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Zgłoszenia uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych, które trwają do 15 stycznia
  2. Eliminacje, polegające na przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę – 8 marca
  3. Eliminacje krajowe, gdzie uczestnicy występują z prezentacją na ogłoszony temat przed komisją – 9 maja

Kartę zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.ptp.na1.pl