Menu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78, lok 10
02-757 Warszawa

tel. (22) 327 61 61
faks. (22) 327 61 60

nipip@nipip.pl

W przypadku kierowania zapytań, pisma i innej korespondencji do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych prosimy o podanie następujących danych.

  1. Wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi.
  2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość ulica i nr domu).
  3. Przedmiot sprawy, której dotyczy (Podstawa prawna art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

14 + 3 =

Kontakty NIPiP

SEBASTIAN IRZYKOWSKI Wiceprezes s.irzykowski@nipip.pl

EWA JANIUK Wiceprezes e.janiuk@nipip.pl

MARIOLA ŁODZIŃSKA Wiceprezes m.lodzinska@nipip.pl

DANUTA ADAMEK Skarbnik skarbnik@nipip.pl

JOANNA WALEWANDER Sekretarz NRPiP sekretarz@nipip.pl

 

MARZENA MAZUREK Kancelaria ogólna Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nipip@nipip.pl

ANNA WIERZBOWSKA Kancelaria ogólna Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a.wierzbowska@nipip.pl

MARIOLA KLER Kancelaria Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych nspip@nipip.pl

MAŁGORZATA KILARSKA Kancelaria Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nroz@nipip.pl

MARZENA MAZUREK Kancelaria Naczelnej Komisji Rewizyjnej m.mazurek@nipip.pl

 

LUCYNA JAKUBOWSKA Dyrektor biura l.jakubowska@nipip.pl

 

JOLANTA KUBAJKA-PIOTROWSKA Dział Merytoryczny j.kubajka@nipip.pl

TERESA KUZIARA Dział Merytoryczny t.kuziara@nipip.pl

 

MARCIN KOSMALSKI Dział Obsługi Prawnej, Dział Sekretarza m.kosmalski@nipip.pl

PRZEMYSŁAW OŚKA Dział obsługi prawnej p.oska@nipip.pl

 

JOLANTA ZALEWSKA Dział Finansowo-Kadrowy j.zalewska@nipip.pl

AGNIESZKA KORDA Dział Finansowo-Kadrowy a.korda@nipip.pl

MAŁGORZATA KRAWCZYK Dział Finansowo-Kadrowy m.krawczyk@nipip.pl

MAGDALENA LEWANDOWSKA Dział Finansowo-Kadrowy m.lewandowska@nipip.pl

IZABELA ROZWADOWSKA Dział Finansowo-Kadrowy i.rozwadowska@nipip.pl

 

OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY oie@nipip.pl

 

ARKADIUSZ SZCZEŚNIAK Dział Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych i Systemów Informacyjnych a.szczesniak@nipip.pl

PAWEŁ JĘDRYSIAK Dział Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych i Systemów Informacyjnych admin@nipip.pl

Kontakty OIPiP

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.boipip.org.pl/ Przewodnicząca Małgorzata Szwed boipip@boipip.org.pl

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu http://www.doipip.wroc.pl/ Przewodnicząca Anna Szafran info@doipip.wroc.pl

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie http://www.moipip.org.pl/ Przewodniczący Tadeusz Wadas biuro@moipip.org.pl 

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.bip.noipip.iap.pl Przewodnicząca Halina Zarotyńska noipip@wp.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego http://www.oipip.plocknet.pl/ Przewodnicząca Elżbieta Pleczyńska oipip@plocknet.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego http://www.oipip.siedlce.ikk.pl/ Przewodnicząca Hanna Sposób oipip.siedlce@ikk.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie http://www.oipip.olsztyn.pl/ Przewodnicząca Maria Danielewicz izba@oipip.olsztyn.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej http://www.oipip-bp.pl/ Przewodnicząca Elżbieta Celmer vel Domańska oipipbp@poczta.onet.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku http://www.oipip.bialystok.pl Przewodnicząca Cecylia Dolińska izba@oipip.bialystok.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy http://www.oipip.bydgoszcz.pl Przewodnicząca Katarzyna Florek izba@oipip.bydgoszcz.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie http://www.oipip-chelm.pl Przewodnicząca Izabella Chałaj oipipchelm@o2.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie http://oipipciechanow.com.pl Przewodnicząca Małgorzata Tokarska oipipciechanow@wp.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie http://www.oipip.czest.pl Przewodnicząca Barbara Płaza sekretariat@oipip.czest.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu http://oipip.elblag.pl Przewodnicząca Halina Nowik izbaelb@wp.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku http://www.oipip.gda.pl Przewodnicząca Anna Czarnecka biuro@oipip.gda.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim http://www.oipip.gorzow.pl Przewodnicząca Marta Powchowicz oipip_gorzow@wp.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze http://www.oipip.jgora.pl Przewodnicząca Elżbieta Słojewska-Poznańska biuro@oipip.jgora.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu http://oipip.kalisz.pl Przewodniczący Marek Przybył izba@oipip.kalisz.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach http://www.izbapiel.katowice.pl Przewodnicząca Anna Janik izba@izbapiel.katowice.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie http://www.oipip.konin.pl Przewodnicząca Wiesława Welke oipip@konin.home.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie http://www.oipip-koszalin.org Przewodnicząca Bożena Wójcikiewicz izba@oipip-koszalin.org

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie http://www.oipip.krosno.pl Przewodnicząca Renata Michalska  izba@oipip.krosno.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie http://www.oipipleszno.pl Przewodniczący Teodor Murawa oipp_leszno@post.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie http://www.oipip.lublin.pl Przewodniczący Andrzej Tytuła info@oipip.lublin.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi http://www.oipp.lodz.pl Przewodnicząca Agnieszka Kałużna biuro@oipp.lodz.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży http://oipiplomzalu.nazwa.pl/oipip/ Przewodnicząca Izabela Metelska oipiplomza@neostrada.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu http://oipip.opole.pl/ Przewodnicząca Sabina Wiatkowska biuro@oipip.opole.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce http://www.oipip.ostroleka.pl Przewodniczący Janusz Grzegorczyk oipip_ostroleka@op.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu http://www.oipip-poznan.pl Przewodnicząca Teresa Kruczkowska sekretariat@oipip-poznan.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu http://orpip.radom.pl Przewodnicząca Małgorzata Sokulska orpip@orpip.radom.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie http://www.oipip.rzeszow.pl Przewodnicząca Anita Drążek biuro@oipip.rzeszow.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku http://oipip.slupsk.pl Przewodniczący Elżbieta Grygorowicz biuro@oipip.slupsk.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach http://www.oipip-suw.osti.plk Przewodnicząca Anna Gryniewicz oipipsu@op.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie http://www.oipiptarnow.pl Przewodnicząca Bożena Grodny-Wilk biuro@oipiptarnow.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu http://www.oipip.torun.pl Przewodniczący Tomasz Krzysztyniak oipip@oipip.torun.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu http://www.oipip.walbrzych.pl/ Przewodnicząca Maria Pałeczka oipipsekretariat@webmedia.com.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu http://www.oipip.eu/ Przewodnicząca Danuta Kusiak oipipzamosc@oipip.eu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze http://www.oipip.zgora.pl Przewodnicząca Weronika Rozenberger izba@oipip.zgora.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku http://www.izbapiel.wloclawek.pl Przewodnicząca Małgorzata Zawirowska info@izbapiel.wloclawek.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile http://www.oipip.pila.pl/ Przewodniczący Marcin Michlewicz oipippila@pro.onet.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej http://www.oipipsieradz.pl/ Przewodnicząca Anna Augustyniak oipipsieradz@poczta.onet.pl

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku http://oipip-przeworsk.net.pl Przewodnicząca Elżbieta Lewandowska oipipprzeworsk@xl.wp.pl

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych http://sipip.szczecin.pl/ Przewodnicząca Gabriela Hofman sipip@sipip.szczecin.pl

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.sipip.kielce.pl Przewodnicząca Ewa Mikołajczyk izba@sipip.kielce.pl

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.woipip.pl/ Przewodnicząca Elżbieta Madajczyk woipip@woipip.pl