Menu

9 lutego 2017 roku odbyła się debata „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce ”, w wyniku której liderzy zakładów opieki długoterminowej, przedstawiciele świata nauki oraz kadra zarządzająca wypracowali rekomendacje dotyczące rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze zdrowia. Księga Rekomendacji, zawierająca propozycje wspólnych działań oraz propozycje interpretacji kryteriów, została przekazana do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek Żelazko, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny.

Pobierz (PDF, 2.81MB)

Pobierz (DOC, 54KB)