Menu

25 września 2017 r. w Białymstoku miało miejsce uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Głównym zadaniem nowo powołanej organizacji jest umożliwienie współpracy środowisk zawodowych, dla których zaufanie publiczne to bardzo ważny element funkcjonowania.

Pielęgniarki i położne reprezentowane były przez prezes NRPiP, Panią Zofię Małas, która złożyła podpis na dokumencie założycielskim.