Menu

W dniu 1 marca 2017 roku w Ambasadzie Szwecji w Polsce odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii, nad którym patronat objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Uczestnicy konkursu – studenci pielęgniarstwa – zostali poproszeni o przedstawienie pomysłów na usprawnienie opieki nad osobami starszymi. Zofia Małas, Prezes NRPiP, była członkiem komisji konkursowej. Jury stanęło przed trudnym zadaniem – wyboru zwycięzcy spośród 220 prac konkursowych. Laureatką konkursu została Natalia Duszeńska  z Włocławka, studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Była to pierwsza polska edycja,  dotychczas konkurs był organizowany w Szwecji i Finlandii. Główną nagrodą było stypendium przyznane przez organizację Swedish Care International.

Z tej okazji, na zaproszenie Fundacji Medicover, do Polski przyleciała Jej Królewska Mość Sylwia Królowa Szwecji, by wręczyć nagrodę laureatce konkursu. Spotkanie z Królową było okazją do dyskusji na temat opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję oraz zagadnieniami z zakresu kształcenia personelu pielęgniarskiego, przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.