Menu

Współczesna medycyna rozwija się w zawrotnym tempie. Nowoczesne rozwiązania towarzyszą nam już od pierwszych dni życia tak jak możliwość zachowania i wykorzystania – w przypadku leczenia m.in. chorób onkologicznych, hematologicznych i autoimmunologicznych – krwi pępowinowej. Żeby jednak świadomie wykorzystać dobrodziejstwa współczesnej medycyny musimy wiedzieć o istnieniu możliwości i wiążącym się z nimi potencjałem. Tu kluczowa jest rola profesjonalnego personelu medycznego, który jest najbliżej pacjenta. Położne pracują z rodzinami jeszcze przed narodzeniem dziecka i towarzyszą im w pierwszych tygodniach po porodzie. To osoby zaufane i mające największe możliwości do edukowania w zakresie wykorzystania krwi i sznura pępowinowego. Jednym z głównych zadań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest wyznaczanie standardów i umożliwianie edukacji pielęgniarek i położnych. Dlatego właśnie objęliśmy patronatem Kampanię Edukacyjną „Prawo do pępowiny” prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Bankowania i Wykorzystania Krwi Pępowinowej EuroCord, która ma na celu edukowanie położnych w temacie bankowania komórek macierzystych, żeby stanowiły wsparcie i źródło wiedzy dla polskich rodzin.

http://medicalonline.pl/a4354-nipip-wysoko-wykwalifikowane-polozne-kluczem-dla-bezpieczenstwa-zdrowotnego-spoleczenstwa.html