Menu

Niedostateczna liczba pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów powoduje obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych pacjentów. Interwencja Rzecznika Praw Dziecka jest reakcją na pismo prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych, która zwróciła uwagę na problem konieczności wyeliminowania jednoosobowych dyżurów pielęgniarek i położnych w zakładach leczniczych.

https://www.supermamy.pl/porod-i-polog/brakuje-pielegniarek-i-poloznych-w-polskich-szpitalach,10455,1