Menu

Wysoko wykwalifikowane położne, to najlepsze rozwiązanie dla bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Współczesna medycyna rozwija się w zawrotnym tempie. Nowoczesne rozwiązania towarzyszą nam już od pierwszych dni życia tak jak możliwość zachowania i wykorzystania – w przypadku leczenia m.in. chorób onkologicznych, hematologicznych i autoimmunologicznych – krwi pępowinowej. Żeby jednak świadomie wykorzystać dobrodziejstwa współczesnej medycyny musimy wiedzieć o istnieniu możliwości i wiążącym się z nimi potencjałem. Tu kluczowa jest rola profesjonalnego personelu medycznego, który jest najbliżej pacjenta. Położne pracują z rodzinami jeszcze przed narodzeniem dziecka i towarzyszą im w pierwszych tygodniach po porodzie.

http://www.medexpress.pl/prawo-do-pepowiny/68855

Współczesna medycyna rozwija się w zawrotnym tempie. Nowoczesne rozwiązania towarzyszą nam już od pierwszych dni życia. Taką możliwość – w przypadku leczenia m.in. chorób onkologicznych, hematologicznych i autoimmunologicznych – daje zachowanie i wykorzystanie krwi pępowinowej. Żeby jednak świadomie wykorzystać dobrodziejstwa współczesnej medycyny musimy wiedzieć o istnieniu możliwości i wiążącym się z nimi potencjałem. Temu właśnie ma służyć kampania edukacyjna „Prawo do pępowiny” prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Bankowania i Wykorzystania Krwi Pępowinowej EuroCord pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

http://kobietyimedycyna.pl/index.php/wykorzystaj-potencjal-krwi-pepowinowej