Menu

W dniu 26.04.2018 roku w Ostrołęce odbyła się uroczystość związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Obchody były okazją do wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu zawodowego oraz ochrony zdrowia, które swoją postawą etyczną i moralną zasługują na szczególne wyróżnienie.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce przyznała również Honorowe Wyróżnienie dla Pielęgniarek i Położnych – „Kryształowy Czepek”, które przyznaje Kapituła za: pracę na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz innych organizacji niosących pomoc ludziom potrzebującym, pielęgniarkom i położnym udzielającym świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, cieszącym się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, dbającym o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami. Minister Zdrowia na wniosek ORPiP w Ostrołęce nadał Odznakę Honorową “Za zasługi dla ochrony zdrowia”, natomiast Dyplomy Uznania za wkład i zasługi dla ochrony zdrowia przyznał Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wykład okolicznościowy pt: „Hanna Chrzanowska – wybitna pielęgniarka, nauczycielka, opiekunka chorych” wygłosił dr n. o zdr. Tadeusz Wadas – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Z ramienia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w uroczystości udział wzięła Pani Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.