Menu

Prawie 400 mln ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę. W Polsce ta grupa to ok. 3 mln osób ­– ich leczenie to duże wyzwanie dla służby zdrowia. Jednym ze sposobów zaadresowania problemu jest wprowadzenie propozycji standardu  w opiece diabetologicznej sprawowanej przez pielęgniarkę i położną. W założeniu miałby on uwzględniać m. in. aktywny udział chorych w procesie leczenia.  Na tytułowym wykładzie – podczas konferencji naukowej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – zaprezentowano propozycję standardu profilaktyki diabetologicznej dla edukatora do spraw diabetologii oraz jego zakres kompetencji tak. Celem jest, aby przekazać choremu pełen zakres wiedzy oraz umiejętności związanych z radzeniem sobie z chorobą oraz zagwarantować jego otwartą i aktywną postawę ponieważ samodzielność i wiedza pacjenta jest kluczem do dobrego kontrolowania choroby.