Menu

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Teatrze 6 piętro świętowano jubileusz XX lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz w wystąpieniu przytaczającym historię Związku, przypomniała najważniejsze wydarzenia z okresu 20 lat. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia prezydenckie, ministerialne i związkowe.

Ponadto Związek uhonorował również swoich partnerów medalem „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”, który na otrzymała Zofia Małas Prezes NRPiP jako zasłużona w działalności na rzecz Związku.

W dowód współpracy z NRPiP oraz zasług dla społeczeństwa statuetkę „Cierpiącym przywrócić nadzieję” otrzymała od NRPiP Przewodnicząca OZZPIP Lucyna Dargiewicz a wręczała Prezes NRPiP Zofia Małas.

Jubileusz uświetnił występ Grzegorza Turnau