Menu

Dnia 19 stycznia 2018 r. w Warszawie miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe Pracowników Służby Zdrowia, w którym uczestniczyli Minister Zdrowia Ł. Szumowski, przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w osobach Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Z. Małas i Sekretarz J. Walewander, Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli warszawskich szpitali. Podczas spotkania wystąpiła położna Pani Urszula Tataj-Puzyna z wykładem inauguracyjnym pt: „Rola i znaczenie rodzicielstwa w życiu człowieka” poświęconym wartościom rodziny, znaczeniu rodzicielstwa oraz roli matki i ojca w rodzinie. Spotkanie uświetnione zostało występem Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.