Menu

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych to nowo otwarte zaplecze naukowe na wydziale medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To pierwsze w Polsce tego typu centrum naukowe uczelni niepublicznej. Inwestycja złożona jest z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych, a także osobnego piętra dla pracowników naukowych, gdzie znajdują się gabinety wykładowców, sale konferencyjne oraz strefa relaksu. Studenci pierwszego niepublicznego wydziału medycznego w Warszawie mają teraz dostęp do infrastruktury przeznaczonej do nauczania anatomii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, genetyki czy histologii. Wszystkie elementy inwestycji zajęły trzy piętra w budynku F kampusu Uczelni Łazarskiego.

Uroczyste otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych miało miejsce 7 lutego w kampusie Uczelni Łazarskiego. Podczas oficjalnego przecięcia wstęgi obecni byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pan Marek Tombarkiewicz, Rzecznik Praw Pacjenta – Pan Bartłomiej Chmielowiec oraz sekretarz stanu w KPRM – Pan Jarosław Pinkas. W uroczystości wziął udział również Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pan Sebastian Irzykowski.